โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน เซซามิน สารสกัดจากงาดำช่วยได้อย่างไร 

         เบาหวานเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยปีละประมาณ 20,000 คน นอกจากนี้เบาหวานเกี่ยวข้องกับการเป็นโรคอื่นๆ เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ และพบว่าคนที่เป็นโรคหัวใจและเป็นเบาหวานร่วมด้วย มีความเสี่ยงเกิดอาการหัวใจวายหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันมากกว่าเกือบสองเท่าของคนที่ไม่เป็นเบาหวานร่วมด้วย นอกจากนี้ หากการควบคุมเบาหวานไม่ดี ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ เช่นตาบอด ผิวหนังอักเสบติดเชื้อ เซลล์ประสาทถูกทำลาย 

         โรคเบาหวานมี 2 ชนิดคือ เบาหวานประเภทที่1 (Diabetes Type1) เกิดจากสาเหตุพันธุกรรมและยังไม่ทราบปัจจัยแน่ชัดทำให้ตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ เบาหวานประเภทที่ 2 (Diabetes Type2) เกิดจากสาเหตุทางพันธุกรรมและพฤติกรรมการใช้ชีวิต มีผลให้การสร้างอินซูลินไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย หรือร่างกายดื้อต่ออินซูลิน  การรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงเป็นเวลานานก็เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เป็นเบาหวานได้  หากร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินออกมาเพียงพอ นอกจากนี้อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวมีผลต่อการออกฤทธิของอินซูลิน ทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดีก็ควรหลีกเลี่ยง       

          สาเหตุหนึ่ง ของโรค เบาหวาน  มาจากการอักเสบระดับเนื้อเยื่อและการอักเสบระดับเซลล์ ทำให้มีการหลั่งสารสื่ออักเสบชนิด IL-1 และ TNF-Alpha,Beta มากขึ้น

          เมื่อมีการศึกษาวิจัยในระดับเนื้อเยื่อ และระดับโมเลกุล ทำให้สามารถรวบรวมความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและการอักเสบผลกระทบมาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลโดยตรง บางคนมีความว่องไวต่อการเป็นโรคในขณะที่บางคนก็ต้านทานต่อการเป็นโรคได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแต่ละคน

          คนที่ไวต่อการเป็นโรคเบาหวาน เกิดจากกระบวนการในร่างกายของเขาถูกระตุ้นให้เกิดสารสื่ออักเสบ เช่น Interleukin-1 , TNF-Alpha และสารอักเสบต่างๆมากมาย จนส่งผลกระทบต่อเซลล์เนื้อเยื่อ ทำให้เเกิดอนุมูลอิสระเช่น oxygen radical และ nitrogen radical ได้ และก่อให้เกิดความเสียหายกับเนื้อเยื่อ หรือทำลายเซลล์ที่ทำหน้าที่ผลิตสารสำคัญเช่น  ฮอร์โมนอินซูลินเบาหวานชนิดที่ 1 หรือ Type-I Diabetes นอกจากนี้ ยังอาจมีผลกระทบต่อตัวรับสัญญาณของอินซูลินที่อยู่บนผิวเซลล์ ที่ทำให้อินซูลินไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ รวมทั้งสาเหตุอื่นๆ ของการอักเสบในระดับเซลล์และภายในเซลล์อีกมากมายที่ทำให้เกิดเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 หรือ Type-II 

        โรคเบาหวาน   เป็นเสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมาอีกได้มากมาย เช่น แผลเน่าที่เท้า แขน ขา ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ทำให้เป็นแผลเรื้อรัง จนหลายรายต้องตัดอวัยวะส่วนนั้นทิ้งไป โรคความดันโลหิตสูง จอประสาทตาเสื่อม  และ โรคไต ซึ่งทำให้เกิดอาการไตวายและเสียชีวิตในที่สุด

        มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร ชือ European Journal of Pharmacology ปี 2012 รายงานว่า เซซามิน สารสกัดจากงาดำ  ช่วยดูแลปกป้องไต จากการที่มีความดันโลหิตสูง หรือที่เกิดจากการมีน้ำตาลสูง    โดยพบว่าเซซามินมีกลไกไปเพิ่มการทำงานของ NO ที่ทำหน้าที่ขยายหลอดเลือดแดงได้ ทำให้ความดันลดลงไตก็จะทำงานน้อยลง 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,561,459