ภาวะกระทุ้งพิษ

ภาวะกระทุ้งพิษ (Healing Crisis) คืออะไร???

 

ปฏิกิริยาดีท๊อกหรือปฏิกิริยาตอบสนองต่อการปรับสมดุลย์ในร่างกาย. อาจมีการตอบสนองกับคนบางคน. ซึ่งอาจเข้าใจว่าเป็นผลข้างเคียงของผลิตภัณฑ์. แต่ความจริงแล้วเป็นผลการตอบสนองของร่างกายที่นำไปสู่ความสมดุลย์และสุขภาพที่ดีปฏิกิริยาต่างๆอาจสรุปได้ดังนี้

 

1)ปฏิกิริยาผ่อนคลาย

ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียง่วงนอนส่วนใหญ่จะพบอาการนี้มากที่สุดโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังอยู่ก่อน. เนื่องจากเกิดอาการสูญเสียสมดุลย์ของร่างกายไปชั่วขณะหนึ่งเนื่องจากอวัยวะที่เกิดโรคได้ฟื้นตัวขึ้นมาเป็นการซ่อมแซมอวัยวะนั้นๆ

 

2)ปฏิกิริยาอ่อนไหว

ท้องผูกท้องเสียปวดข้อบวมแดงเหงือออกขึ้นผื่นร้อนจากภายในพบได้ประมาณ 20% มักจะเกิดในคนที่มีโรคเรื้อรังอยู่ภายในร่างกายเมื่อเราทานผลิตภัณฑ์เข้าไปผลิตภัณฑ์จะเข้าไปทำการต่อสู้กับโรคต่างๆเพราะภูมิคุ้มกันในร่างกายเราสูงขึ้นทำให้โรคนั้นๆปรากฏขึ้นมาภายนอกอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นการสะท้อนกลับของร่างกายเป็นการขับถ่ายของเสียออกมาจากส่วนต่างๆของร่างกาย

 

3)ปฏิกิริยาขับทิ้ง    

การเกิดอาการเห่อมีผื่นลมพิษฝีที่ผิวหนังขี้ตาสีของปัสสาวะเปลี่ยนเกิดจากอาการเริ่มสลายและขับของเสียสิ่งตกค้างสารพิษต่างๆที่สะสมในร่างกายเป็นการขับถ่ายของเสียออกมาของร่างกาย

 

4)ปฏิกิริยาฟื้นตัว

เกิดอาการไข้อาการเจ็บปวดอาเจียนปวดท้องเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อระบบการไหลเวียนโลหิตฟื้นตัวทำให้สารพิษที่อุดตันในเส้นเลือดจากการไหลเวียนโลหิตถูกขับออกมาในกระแสเลือด

 

5)ไม่มีปฏิกิริยาใดๆ

บางคนไม่มีปฏิกิริยาใดใดหรือปฏิกิริยาหยุดไปเมื่อไหร่ไม่ทราบถ้าเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีอาจจะไม่รู้สึกอะไรรู้สึกเพียงแค่ว่าร่างกายแข็งแรงดี

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,639,092