ภูมิแพ้ / SLE

ภูมิแพ้แก้ได้ด้วยเซซามิน สารสกัดจากงาดำ

 

ระบบต่างๆในร่างกายที่ทำให้เรามีชีวิตที่ปกติสุขอยู่ได้ที่สำคัญสำคัญมีด้วยกัน  3 ระบบคือ

1) ระบบประสาท

2) ระบบฮอร์โมนหรือต่อมไร้ท่อ

3) ระบบภูมิคุ้มกัน

 

ระบบภูมิคุ้มกันทำงานอย่างไร

ระบบภูมิคุ้มกัน (Immumity) เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ และเนื้อเยื่อจำนวนมากมาย ทั่วร่างกาย มีการส่งสัญญาณในการใช้สื่อทางชีวเคมี เช่นไซโตไคน์ (Cytokines) ชนิดต่างๆและสาร histamine ทำไมทำหน้าที่ป้องกันร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมภายนอก รวมทั้งสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ของร่างกายเอง กลไกของร่างกายจะมีการตอบสนองโดยการสร้างสารที่เรียกว่า แอนติบอดี (Antibody)ซึ่งเป็นการตอบสนองภูมิคุ้มกันแบบสารของเหลว เรียกว่า humoral mediated immunity (HMI) อีกรูปแบบหนึ่งคือการตอบสนองแบบภูมิคุ้มกันแบบเซลล์ เรียกว่า  cell mediated immunity (CMI) โดยการใช้ ไซโตไคน์ เป็นหลักแต่ทั้งสองระบบก็ทำงานเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมจากร่างกาย

 

การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันมากเกินไปที่มาของโรคภูมิแพ้

 

อย่างไรก็ตามการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันนี้อาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นได้ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็นสองชนิดคือ

1) มีการตอบสนองภูมิคุ้มกันที่น้อยเกินไปหรือภูมิคุ้มกันต่ำหรือไม่มีเลยที่พบได้ในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง

2) ความผิดปกติชนิดหนึ่งที่คือการตอบสนองภูมิคุ้มกันมากเกินไปเรียกว่า ภูมิไวเกิน หรือ ภูมิแพ้

 

สี่ประเภทของภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้คือการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่ไม่เหมาะสมของร่างกาย ซึ่งอาจจะเกิดได้แบบสารเหลว และแบบเซลล์ เช่นการแพ้ยา ถ้าเกิดการตอบสนองของภูมิคุ้มกันผิดปกติทั่วทั้งระบบของร่างกาย จะนำมาซึ่งการช็อก และเสียชีวิตได้ แต่ถ้าเกิดขึ้นบริเวณใดบริเวณหนึ่งของร่างกายก็จะแสดงความผิดปกติออกมา ณ บริเวณนั้นนั้นการตอบสนองภูมิคุ้มกันที่ผิดปกตินี้สามารถแบ่งออกเป็นสี่ประเภทคือ

 

ชนิดที่ 1 เมื่อผู้ป่วยสัมผัสหรือได้รับสารที่ทำให้เกิดแพ้ หรือ Allergen ร่างกายจะผลิตแอนตี้บอดี ชนิด IgE ไปจับสารแพ้นั้นและไปกระตุ้นเซลล์ที่เรียกว่า mast cell ให้มีการปล่อยสาร hista-mine ออกมาทำให้เกิดอาการต่างๆเกิดขึ้นทั่วร่างกายและแบบเฉพาะที่เช่นการแพ้ยา แพ้ฝุ่นละอองจากฟางข้าว อาจทำให้เกิดการหอบหืดขึ้นได้ หรือการแพ้อาหารเช่นอาหารทะเลเป็นต้น

 

ชนิดที่ 2 คือโรคภูมิแพ้ที่มีการตอบสนองของแอนติบอดี้ ต่อสารแพ้ที่อยู่บนเซลล์ผิวหนัง โดยกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวเข้ามาทำปฏิกิริยาทำให้เซลล์แตกตัว เช่น การให้เลือดผิดหมู่หรือกรุ๊ปเลือดไม่เข้ากันการแตกของเม็ดเลือดแดงของเด็กที่อยู่ในครรภ์หรือการเป็นโรคโลหิตจาง การที่มีเม็ดเลือดแดงแตกตัว (Hemolytic anemia)

 

ชนิดที่ 3 คือโรคภูมิแพ้ชนิดที่มีการจับกันของสารแพ้ และแอนติบอดีที่ร่างกายผลิตขึ้น เกิดเป็นสารชีวโมเลกุลเชิงซ้อนที่ไปกระตุ้นให้มีเม็ดเลือดขาวมาอยู่ในบริเวณเนื้อเยื่อต่างๆ เป็นจำนวนมากเช่นที่หลอดเลือด ไต ก่อให้เกิดการอักเสบอย่างต่อเนื่องและเรื้อรังและทำลายเนื้อเยื่อต่างๆเรานั้นได้

 

ชนิดที่ 4 เป็นโรคภูมิแพ้ที่เกิดจากการทำงานผิดปกติของระบบตอบสนองภูมิคุ้มกันแบบเซลล์โดยที่เม็ดเลือดขาวได้ปล่อยสารต่างๆเช่นไซโตไคน์ ที่เป็นสารสื่ออักเสบ จำนวนมาก ทำให้เกิดการอักเสบแบบเรื้อรังได้เช่นการเป็นลมพิษ

 

ใช้เซซามินยับยั้งการอักเสบคือวิธีการบำบัดโรคภูมิแพ้อย่างได้ผล โดยไม่ต้องใช้ยา

 เราสามารถหลีกเลี่ยงอาการภูมิแพ้ ได้ด้วยการงด หรือป้องกันตัวเอง จากสารแพ้ต่างๆเมื่อมีอาการแพ้เกิดขึ้น อาจเกิดอาการอักเสบตามมารวมทั้งการหายใจไม่ออก ผื่นคันขึ้นตามตัว และเฉพาะที่จากการศึกษาวิจัยพบว่าสารสกัดจากงาดำที่เรียกว่าเซซามิน  สามารถช่วยยับยั้งการอักเสบได้โดยไปยับยั้งเอนไซม์ Delta-5 desa turase แล้วยังไปยับยั้งการออกฤทธิ์ของไคโตไคน์ ชนิด Interlekin-1 Beta อีกด้วย ดังนั้นอาหารเสริมครีมบำรุงผิวต่างๆที่มีส่วนผสมของเซซามิน สามารถนำไปใช้ดูแลเรื่องภูมิแพ้ได้เป็นอย่างดี

 

Visitors: 1,561,459