วิธีตรวจเช็ค สินค้าจริง หรือปลอม

****คำเตือน****

เนื่องขณะนี้มีสินค้าปลอมจำหน่าย ในท้องตลาด ผู้บริโภคจึงต้องระมัดระวังการซื้อสินค้า

ควรซื้อจากตัวแทนจำหน่ายของบริษัทเท่านั้น เพื่อความปลอดภัย

Visitors: 1,639,089