อัมพฤกษ์-อัมพาต โรคเส้นเลือดสมองตีบ ตน แตก

โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรค อัมพฤกษ์ อัมพาต คือภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง ทำให้เกิดอาการปากเบี้ยว พูดไม่ชัด แขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง หรือชา ที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด ถือเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆตามสาเหตุของการเกิดคือ

 

  1. โรคหลอดเลือดสมอง ตีบ หรือ อุดตัน พบประมาณร้อยละ 75 ของโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งหมดโดยอาจจะมีสาเหตุมาจากการหนาตัว จนเกิดการตีบหรืออุดตัน ของหลอดเลือดในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและควบคุมได้ไม่ดี เช่น ภาวะอ้วน เบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงสูบบุหรี่หรือในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจะมีโอกาสเกิดลิ่มเลือดในหัวใจและหลุดลอยไปอุดตันหลอดเลือดในสมองเป็นต้น
  2. โรคหลอดเลือดสมองแตก ถึงแม้จะพบน้อยกว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบ แต่มีความรุนแรงมากกว่า โดยพบโรคหลอดเลือดสมองแตก ประมาณร้อยละ 30 อาการ ของโรคจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่มีการแตกของหลอดเลือด และตำแหน่งที่ลิ่มเลือดอยู่ โดยอาจจะมีสาเหตุมาจาก ความดันโลหิตสูง ที่ควบคุมได้ไม่ดีหรือในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของผนังหลอดเลือดทำให้มีหลอดเลือดโป่งพอง จนเกิดการแตกเมื่อมีเลือดออกในสมองจะทำให้เกิดการกดเบียดเนื้อสมองข้างเคียงหรือทำให้การไหลเวียนเลือดในสมองผิดปกติผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายกับอาการเส้นเลือดสมองตีบหรืออุดตันแต่อาจจะมีอาการมากกว่าร่วมกับมีอาการปวดศีรษะรุนแรงอาเจียนพุ่งความรู้สึกตัวลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งหากรักษาช้าอัตราความพิการหรือเสียชีวิตก็จะยิ่งเพิ่มสูง 
  3.  

 

โรคอัมพฤกษ์-อัมพาตสามารถป้องกันได้

 

ด้วยการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆและสังเกตอาการโดยใช้วิธีการจดจำอย่างง่ายจากอักษรย่อ “F.A.S.T.”

 

 F = Face  มุมปากตกหนึ่งข้างเวลาอยุ่เฉยๆหรือเวลายิ้ม

  A = Arms  ยกแขนไม่ขึ้นหรืออ่อนแรง 1 ข้าง

  S = Speech ปากเบี้ยวพูดไม่ชัดพูดไม่ได้หรือฟังไม่รู้เรื่อง

  T = time ผู้มีอาการดังกล่าวต้องรีบไปโรงพยาบาลภายในเวลา  3 ชั่วโมงหรือโดยเร็วที่สุดเพราะการรักษาที่ทันท่วงทีจะช่วยลดความเสี่ยงของความพิการที่อาจจะเกิดขึ้น และรักษาชีวิตของผู้ป่วยไว้ได้

 

สารสกัดเซซามีน จากงานวิจัยยังมีผลในการช่วยลด ไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้อย่างชัดเจนมากๆและรวดเร็วและยังช่วยละลายลิ่มเลือดอุดตัน ในกระแสเลือดได้ดีมากๆอีก ทั้งทำให้ผนังหลอดเลือดแดงเกิดการรีแล็กซ์หรือที่เรียกว่ายืดหยุ่นตัวได้ดี

 

 

 

 

จากงานวิจัยเราพบว่า เซซามิน มีผลในช่วยลดครอรสเตอรอลในเส้นเลืด และลดการเเกิดตะกอนในเส้นเลือด 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,561,450