เอมมูร่า O และเอมมูร่า X แตกต่างกันอย่างไร?

เอมมูร่า O และ เอมมูร่า X แตกต่างกันอย่างไร?

Visitors: 1,639,094